ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σιωπηρά συντροφία (Commandite)

είδος του εμπο­ρεύεσαι που σύμφωνα με πολούς μοιάζει με το συντροφικό εμπόριο. [Πρωτόλειος μορφή της ετερόρρυθμης εταιρείας. Ο όρος Commanditeείναι απόδοση στα ελ­ληνικά της γερμανικής λέξης Kommandite που σημαίνει ετερρόρυθμος εταιρεία.] Όταν κάποιος έμπορος ή κάποιος πλούσιος διαθέτει πολά χρήματα, τα οποία δεν μπορεί να αξιοποιήσει, επιλέγει έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης του για να κά­νει επικερδή έργα με τα χρήματα που του δίδει. Ο πρώτος λέγεται κομμανδιτής, Commandattist[γερμανικά Κommandattist που σημαίνει ετερόρρυθμος εταίρος] ως αυτουργός της κομμανδίτας και ο τελευταίος κομμανδιτάριος, Commanditair[γερμανικά Kommanditar]. (σημ.: πρωτόλειος μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας.)

68-69