ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σέννα η σιναμική

ανήκει στα ιατρικά φυτά. Η σιναμική που είναι πανταχού γνωστή ως ιατρικό καθάρσιο είναι τα φύλα της θαμνοειδούς σέν-νας, η οποία έχει ύψος 3-4 ποδών και διαρκεί σπανίως πέραν του ενός έτους. Φυ­τρώνει παμπληθώς στη Συρία, την Αραβία, την Αίγυπτο, η οποία και διενεργεί δι’ αυτής αξιόλογο εμπόριο. Η καλύτερης ποιότητας σιναμική φέρεται στην Ευρώπη από την Αλεξάνδρεια. Ευδοκιμεί όμως με καλιέργεια και σε πολούς τόπους της Ιταλίας και στη Μεσημβρινή Φράνσα. Όμως τα φύλα της δεν έχουν της ποιότητα της σιναμικής της Αιγύπτου. Το μόνο προτέρημά τους είναι ότι τα χρησιμοποιούν χλωρά. Τα μικρά της φύλα φυτρώνουν πυκνά, το ένα αντίκρυ στο άλο, από ένα λεπτό και μακρύ μίσχο. Τα κίτρινα και πεντάφυλα άνθη φαίνονται ως ένα είδος σταχυού, οι δε πράσινοι λοβοί της περιέχουν σαν σε δοχεία αποξηραμένους σπό­ρους καρδιόμορφους. Τα φύλα της περιέχουν έλαιο μετρίως πυκνό, δριμύοσμο και πνευματώδες, το οποίο με διασταλαγμό εξατμίζεται. Αυτό μεταδίδει στα φύλα την καθαρτική δύναμη και για το λόγο αυτό γίνεται το καθάρσιο δραστικότερο, όταν όμως δεν βράζουν τα φύλα, γιατί τότε το έλαιο εξατμίζεται, αλά απλώς τα ζεμα­τίζουν με βραστό νερό και πίνουν έπειτα το ζωμό αυτό. (σημ.: σιναμική, τουρκικά sinameki, από την αραβική λέξη sinaimeki.)

1-2