ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Σαυνίτις

περιοχή που εκτείνεται στις πλευρές των Απέννινων κοντά στην περιοχή της Καμπανίας. Πόλεις: Βενεούεντον (Benevento), Καύδιο.

124