ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πράκτορες

όσοι αποκατασταθέντες παρ’ άλων εμπόρων εις τόπον τινά, εμπορεύονται δια λογαρισμό εκείνων, λαμβάνοντες ή μισθόν ή μετοχήν εις τα κέρδη των επιχειρήσεων. [Απόδοση των ιταλικών όρων Fattori, Agenti.]

6