ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πλανήτης ευθυπορείν

ο πλανήτης ο οποίος κινείται εκ δυσμών προς ανατολάς κατά την τάξιν των ζωδίων. (σημ.: ορθή κίνηση πλανήτη.)

155