ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Μίσκολτζ.
Μίσκολτζ.
Πριν το 1746.
Πριν το 1746 έως τουλάχιστον πρώτο τέταρτο 19ου
Κωνσταντίνος Κορυτσάνος, ιερεύς Μελέτιος (1783), ιερεύς1 Γεώργιος Γιακομής (1803), εφημέριος2 Ιωάσαφ Μαυρομάτης εξ Αίνου (1808) [Γεδεών, Απομνημ. Χρονογράφου, 1932, 354–356].
47 μαθητές το 1823 [Δημήτριος Δάρβαρης, έκθεσή του για την κοινότητα]
(1), (2) Δεν διευκρινίζεται αν αυτοί οι ιερείς κι οι εφημέριοι δίδασκαν στο Σχολείο [Τ.Ε, Β΄, σ.442].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.