ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Εμπορική Σχολή Χάλκης
Χάλκη
1831
Έναρξη μαθημάτων επί του πατριάρχου Κωνσταντίνου Α΄.
Αντώνιος Σηλυμνίος1, ( -1834), πρώτος διευθυντής Ομηρόλης Αβράμιος, ( -Οκτώβριος 1839), (†Οκτώβριος 1839) Δανιήλ Μάγνης, Οκτώβριος 1839-14 Ιουνίου 1840 Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, 1840-1846 Ιωάννης Φιλαλήθης, 1846-1847 [Τ.Ε,Α΄,(52), (65 σημ.1)] Στεφ. Λεφάκης, 15 Αυγούστου 1849-1850 Γεράσιμος Ραζής, 1850-Μάρτιος 1851 Άνθιμος Μαζαράκης, 1851-1866 Κων/νος Ξανθόπουλος ο Τραπεζούντιος Ευστάθιος Βουλισμάς Δωρόθεος Ευελπίδης Χρήστος Παπαδόπουλος Δ.Δημητριάδης
Μ.Παρανίκας Ανδρέας Σπαθάρης Στεφ. Λεφάκης, 1840-1846, υποδιδάσκαλος του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού.
Αβράμιος Ομηρόλης, Οκτώβριος 1839, Δωρεά [Τ.Ε,Α΄,50]
Ιδρύθηκε απέναντι από την Θεολογική Σχολή Χάλκης, στην Μονή της Θεοτόκου Καμαριώτισσας [Τ.Ε,Α΄, 50].
(1) Μετά το θάνατο του Σηλυμνίου η σχολή διοικούνταν για 10 μήνες από τους διδασκάλους [Τ.Ε,Α΄, 51].
Η λειτουργία της σχολής ήρθε να καλύψει ένα κενό στην εκπαίδευση των εμπόρων. Μέχρι τότε ήταν πρακτικοί και το μόνο βοήθημά τους ήταν ένα έργο του Γλυζούνιου που περιείχε πρακτική αριθμητκή. Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα το βιβλίο αυτό ήταν το μοναδικό έργο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους εμπόρους [Τ.Ε,Α΄,51, σημ.1].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.