ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τεργιβιστίου
Τεργοβίστιο , παλαιά πρωτεύουσα Βλαχίας.
17ος αιώνας
Παϊσιος Λιγαρίδης , 1647 , εκ Χίου, (= 1778). Ιγνάτιος Πετρίτζης , 1647, εκ Χίου Μυτιλιναίος Ιωάννης Ζαφείρης , δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα. [Γεδεών ΕΑ 1916 Λς ' 162].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.