ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

"Εμπορική Ακαδημία των Γραικών"
Μόσχα
Αρχές του ΙΘ΄ αιώνα
Γρηγόριος Δημητρίου Μιμής (1818-) [Χ. Βουλοδήμος, Α΄ 50ετηρίς της εν Οδησσώ Ελληνικής Σχολής]
Κωνσταντίνος Δ. Παπαδόπουλος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.