ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τενέδου
Τένεδος
Υπήρχε στα μέσα του 18ου αιώνα.
Δανιήλ Πάντουβας, (1783),( διδάσκαλος) Μανουήλ Τενέδιος, (1799), (διδάσκαλος)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.