ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κύμης
Κύμη
Υπήρχε το 1814, [Τ.Ε.,Β΄,97], ΝΕ. 1923, σ.414].
Γαλακτίων, 1821, [Τ.Ε.,Β΄,97]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.