ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Γαργαλιάνων
Γαργαλιάνοι
Αρχές 19ου αιώνα
Η σχολή κλείνει κατά την επανάσταση και ανιδρύεται το 1829
Καλλίνικος Καστόρχης (1789-1868), 1812, [Τ.Ε.,Α΄,363]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.