ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μάζι
Μάζι (Καλαβρύτων)
Αρχές 19ου αιώνα
Οικονόμος Παπαδιάς Παρθένιος [Τ.Ε.,Α΄,359], [Γ. Παπανδρέου "Επετηρίδα Καλαβρύτων", 1906]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.