ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Δημητσάνης
Δημητσάνα
1764
Αγάπιος (Ασημάκης) Λεονάρδος, μοναχός Γεράσιμος Γούνης, μοναχός
Η σχολή καταστράφηκε κατά την επανάσταση Ορλώφ και ανασυστήνεται το 1781 από τον Αγάπιο Λεονάρδο και τον Αντώνιο Αντωνόπουλο (Αγάπιος ο νεώτερος). Κλείνει με την έναρξη της επανάστασης του 1821 και ανοίγει αργότερα μαζί με τμήμα αλληλοδιδακτικής.
Αγάπιος Λεονάρδος, 1804-1807 [Τ.Ε.,Α΄,172], 1812[Τ.Ε.,Α΄,305] Αγάπιος ο νεώτερος (Αντώνης Αντωνόπουλος), έως 1812 Ιωσήφ, έπειτα επίσκοπος Ανδρούσης, υποδιδάσκαλος Δανιήλ Παπαγεωργόπουλος εκ Ζυγοβιστίου, 1783, υποδιδάσκαλος Παρθένιος Δανιήλ, ίσως ο Δανιήλ και ο Παρθένιος να είναι οι αδελφοί Γαβραίοι [Τ.Ε.,Α΄,353] Ευγένιος Διογενειάδης, μαθητής της σχολής Καλλίνικος Καστάρχης Δανιήλ Γεωργόπουλος, 26/3/1830- /, 24 μαθητές Ν. Νικητόπουλος, 2/1/1831-15/3/1831, αλληλοδιδάκτης, 97 μαθητές
Γεράσιμος Παπαδόπουλος [Τ.Ε.,Α΄,341] Καλλίνικος Καστάρχης [Τ.Ε.,Α΄,363]
Το 1768 ο αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης Αμβρόσιος υπέγραψε έγγραφο με το οποίο απαλάσσονταν οι διδάσκαλοι και ο πνευματικός και ο ιερέας της σχολής από κάθε βασιλικό φόρο και από το χαράτσι [Τ.Ε.,Α΄,332]. Το 1781 ο Γρηγόριος Ε΄ δώρησε 1500 γρόσια για οικοδομή δωματίων [Τ.Ε.,Α΄,331]. Στις 5/1/1830 το υπουργείο αποφασίζει να δίνει στην σχολή 1500 γρόσια ετησίως [Τ.Ε.,Α΄,332]. Μετά το 1821 τη σχολή υποστήριξε και ο έμπορος Ν. Α. Μακρής. Ο ίδιος το 1850 αφιέρωσε στη σχολή 16 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και έκτισε και κτίριο [Τ.Ε.,Α΄,334]. Προστάτης της σχολής ήταν και η οικογένεια Δεληγιάννη [Τ.Ε.,Α΄,335].
Όταν ιδρύθηκε η σχολή στεγάστηκε σε κάποια ιδιωτική οικία [Τ.Ε,Α΄,329]
(1) Οι ιδρυτές της σχολής μετέφεραν σε αυτή τη βιβλιοθήκη της Μονής Φιλοσόφου την οποία πλούτιζαν διαρκώς [Τ.Ε.,Α΄,330]. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης μειώθηκε κατά πολύ, καθώς έντυπα και χειρόγραφα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή φυσιγγίων [Τ.Ε.,Α΄,331]. (2) Πατριαρχικά σιγίλλια και έγγραφα για τη σχολή: α) Πατριάρχη Θεοδόσιου Δ΄ περί της ιδρυθείσης σχολής το 1769 β) του Γαβριήλ Δ΄ το 1783 που επικύρωνε το προηγούμενο γ) Συστατικό του Προκοπίου Α΄ το 1786 προς τον Αγάπιο δ) Πράξις Κυρίλλου Στ΄ το 1816 για την ένωση των σχολών Δημητσάνας και Μονής Φιλοσόφων ε) Γράμμα του Γρηγορίου Ε΄ στον επιστάτη της σχολής το 1819 [Τ.Ε.,Α',333]. (3) Για βιβλιογραφία [Τ.Ε.,Α΄,333].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.