ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή μονής Φιλοσόφου
Μονή Φιλοσόφου (Δημητσάνα)
963[Τ.Ε.,Α΄,330]
Με πράξη του Κυρίλλου Στ΄ το 1816 η σχολή ενώνεται με τη σχολή της Δημητσάνας υπό την εφορεία του Παλαιών Πατρών Γερμανού, [Τ.Ε.,Α΄,333].
(1) Ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις επικύρωσε σιγίλλιο του πατριάρχη Πολυεύκτου (956-970) για τη σχολή [Τ.Ε.,Α΄,334]. (2) Το 1691 στη σχολή διδάσκονταν και τα παιδιά των προσφύγων από την Αθήνα [Τ.Ε.,Α΄,334].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.