ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίου Ιωάννου
Άγιος Ιωάννης (Κυνουρίας)
1790
Η σχολή δοκιμάστηκε το 1826 και την ξαναβρίσκουμε ως αλληλοδιδακτική το 1829 στα Καλύβια Αγίου Ιωάννου
Δημήτριος Πλατανίτης Ιωάννης Μαρκάκης, 1801 Μιχαήλ Λιγνός Παρθένιος Μαμάκης (Μαμακίδης) Παναγιώτης Μαμάκης, 1829-Μάρτιο 1830, είχε 150 μαθητές
Το 1813 ο Προκόπιος Καρτζιώτης, ανηψιός του Δημητρίου, διέθεσε ικανά χρήματα για τη σχολή [Τ.Ε.,Α΄,327]
Στη σχολή διδάχτηκε και η Γαλλική γλώσσα [Τ.Ε.,Α΄,323], [ΛΕ.1812, σ.113-116, 1817,σ.338 εξ.]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.