ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Εξ Μαρμάρων
Εξ Μάρμαρα (Εξωκιόνιο) - Κων/πολη
1763. [Τ.Ε., Α΄,39]
Αυξέντος, 1763- , κοινός και ελληνικός διδάσκαλος , (250 γρ.) Θρασύμβουλος Βασίλειος Καλλίφρων, 1843-1848 Νεόφυτος (έπειτα Φαναριοφαρσάλων)
(1) Πατριαρχικό σιγίλλιο για την ίδρυση της σχολής στα τουρκικά και ελληνικά. [Τ.Ε., Α΄,39] , [Γεδεών, ΕΑ, τομ. Κ΄, σ.427] , [Γεδεών, Εκκλησίες Ορθοδόξων κτλ., σ.32-37] (2) Πατριαρχικό σιγίλλιο Κων/νου Α΄ για την σχολή. [Τ.Ε., Α΄,39-40] , [Μ. Παρανίκας, ΕΦΣΚ, τομ. ΙΑ΄, σ.85-87].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.