ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Υψωμαθείων
Υψωμαθεία - Κων/πολη
1763
1797, μετατροπή της σχολής σε ελληνική με πρωτοβουλία του Μ. Ψωμά. [Τ.Ε.,Α΄,39]
Γεράσιμος, πριν το 1810 Ιωήλ Κυνουριεύς, 1810. [Τ.Ε., Α΄,39] , [Ιστορία της πόλης από τον Γεώργιο Σακάρη, Αθ. 1919, σ. 73] Ιωσήφ Θεσπρωτεύς (μοναχός), 1810-1855
Γ. Παπαδόπουλος, 1810-1812. [Τ.Ε., Α΄,39] , [ΙΕΒΕΜ, σ. 147] , [Β.Α. Μυστακίδη, ΕΕΝ. 1892, σ. 460]
(1) Για τα σχολεία Υψωμαθείων βλέπε: [Ν. Μελίδη, «Νεολόγος», 1895, (αριθμ. 7635-7636, στήλη 4-5)] , [Β.Χ. Πετρουπόλεως τομ. Γ΄, σ.202, 205, 215, 217, 419] , [Β.Χ. Πετρουπόλεως, τομ. Δ΄,σ.313, 314, 731, 767]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.