ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Παγκαλοχωρίου
Παφκαλοχώρι - Κων/πολη
1
Μάρκος Δραγούμης ο Μακεδών. [Τ.Ε., Α΄,39] , [ΛΕ, 1818, σ.404-405, 632-633]
Η σχολή έτυχε της προστασίας πλουσίων Χαβιαροχανιτών: Ι. Καμπούρογλου, Γρηγορίου Καλλιρρόη, Ιωάννου Μπάμπη οι οποίοι φρόντισαν για τις ανάγκες του σχολείου και των διδασκάλων. [Τ.Ε., Α΄,39]
(1) Το χωριό Παγκαλοχώρι ιδρύθηκε το 1777 από Υπατείς (Νέοπατρίτες). Αυτοί ίδρυσαν και την σχολή. [Τ.Ε., Α΄,38] , [ΛΕ, 1817]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.