ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Συνασού [Ρίζου Ελευθεριάδου, μελέτη, 1879, σ. 28-35]
Συνασός
1820
Αγαθάγγελος Αθηναίος (1820-4) Παρασκευάς Τακάς (1824-30) Ιωάσαφ (1830-40) Πρόδρομος(μέχρι 1846,υποδιδάσκαλος του Ιωάσαφ) Νικόλαος Μπεσικτασλής (1844-6) Γεώργιος Σίφνιος (1846-50) Σεραφείμ Γεωργιάδης Ρύσιος (1850-4 και 1860-7) Καλλίνικος Λυσκίνας (1854-60) Α. Αγγελίδης (1867-97)
Ιδρύθηκε με συνδρομή του Ιωάννη Βαρβάκη

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.