ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πικριδίου
Πικρίδιο (Χάσκιοϊ)-Κων/πολη
Η σχολή λειτουργούσε ήδη από το 1732-1733
Μισθός διδασκάλου 30 φράγκα μηνιαίως, 1732-1733 [Τ.Ε,Α΄,37] Τον Αύγουστο του 1824 ο πατριάρχης Χρύσανθος κατοχύρωσε με σιγίλλιο την διαχείριση των χρημάτων (10000 γρ) του Χατζηθεοδώρου Αναγνώστου στην σχολή [Τ.Ε,Α΄,37]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.