ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή Εδιρνέ Καπή
Εδιρνέ Καπή
Υπήρχε το 1800 [Τ.Ε,Α΄,36], [Γεδεών, εορτολόγιο, σ.175-179]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.