ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μπαλτά Λιμάν
Μπαλτά Λιμάν
Μετά το 1830
Η σχολή ιδρύθηκε κατά την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Το 1853 η εφορία της σχολής κάνει αποδεκτό τον κανονισμό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. [Τ.Ε.,Α΄, 36]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.