ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μεσοχωρίου
Μεσοχώρι (Ορτάκιοϊ)
Γύρω στα 1800
Γρηγόριος εκ Τρίκκης, 1803, (μοναχός)
(1) Η σχολή ιδρύθηκε με βιβλιοθήκη [Τ.Ε,Α΄,36]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.