ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νεοχωρίου(1)
Νεοχώρι
Υπήρχε το 1764 [Τ.Ε.,Α΄,35], [Γεδεών, ΠΠ, σ. 5-58], [Γεδεών, εορτολόγιο Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητού, σ.263] Κατά την επανάσταση η σχολή κλείνει.
Δοσίθεος, 1764-1773 Θεόδουλος, 1777 Ιωάννης, 1778-1782 Δανιήλ, 1783 Διονύσιος, 1784-1785 Γρηγόριος, 1786-1789 Γεώργιος, 1790-1791 Σαμουήλ, 1792 Στέφανος, 1792 Νεόφυτος, 1793-1794 Θεοδόσιος, 1795 Ζαγοραίος, 1796-1797 Μανουήλ, 1798 Ιωάννης, 1806 Γεράσιμος, 1808 Μελέτιος, 1808 Παρθένιος, 1816 Θεοδώρητος, 1817 Ιωάννης Συμαίος, 1817 Μιχαήλ Συμαίος, 1817 Απόστολος Συρίγος, 1831 Μιχαήλος, 1832 Δημητρακόπουλος, 1848
Αλέξανδρος Ι. Μαυροκορδάτος, ετήσια συνδρομή [Τ.Ε.,Α΄,35] Το 1808 η σχολή τόκιζε κεφάλαιο από τους τόκους του οποίου δίδονταν ποσό σε απόρους μαθητές [Τ.Ε.,Α΄,36]
Το 1848 τα μαθήματα διδάσκονταν σε νέο κτίριο που είχε κατασκευαστεί από τον Κωνσταντίνο Ιπλικτζή [Τ.Ε.,Α΄,36], [Δ.Α.Δημητριάδη, οι ευεργέται των Πανεπιστημίων, Αθ.1921, σ.56]
(1) Βλέπε και τις σχολές «Ελληνική σχολή Αγίου Νικολάου» και «Κοινή σχολή της Θεοτόκου Καμαριωτίσσης». Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση αν στο Νεοχώρι υπήρχε μία μόνο σχολή ή τρεις όπως καταγράφηκαν.
(1) 1764, σιγίλλιο του πατριάρχη Σαμουήλ του Χαντζερή [Τ.Ε.,Α΄,35, σημ.1], [Γεδεών, περί των ορθοδ. Εκκλησιών εν Κων/πόλει, σ.32-38], [Γεδεών, εορτολόγιο, σ.175-179] (2) Σιγίλλιο του πατριάρχη Προκοπίου [Τ.Ε.,Α΄,35, σημ.1], [Γεδεών, ΠΠ, σ. 55-58]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.