ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κρουσόβου
Κρούσοβο
Γύρω στα 1829 [Τ.Ε., Α΄,152]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.