ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σταγείρων
Στάγειρα (ή Λιψάζα ή Καζαντζή ή Δογαντζή) (νυν Σταυρός)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.