ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σερβίων
Σερβία
17ο αιώνα
Γεώργιος (μετέπειτα μητροπολίτης Αθηνών) Γρηγόριος Κονταρής Νεόφυτος (ιερομόναχος) [Τ.Ε., Α΄,151], [Βρετού, ΝΦ. Β΄, σ. 25] Στέφανος Σταμκίδης

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.