ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική Σχολή Σκοπείων1
Σκόπεια (Ουσκιούπ)
Η σχολή υπάρχει το 1845 [Τ.Ε., Α΄, 150].
KΤΙΡΙΑ
(1) Η σχολή αναφέρεται από τον Ευαγγελίδη ως συνέχεια της "Σχολής Σκοπείων" η οποία λειτουργούσε τον 16ο αιώνα σύμφωνα με τον τούρκο γεωγράφο Χατζή Καλφά [Χατζή Καλφά, «Δζιχάν Νουμά» (Κάτοπτρο κόσμου)]. Εδώ καταγράφονται ως δύο διαφορετικές σχολές.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.