ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σκοπείων1
Σκόπεια (Ουσκιούπ)
Αναφέρεται τον 16ο αιώνα [Τ.Ε., Α΄, 150], [Χατζή Κάλφα, “Δζιχάν Νουμά”, (Κάτοπτρο Κόσμου)].
(1) βλέπε και "Ελληνική Σχολή Σκοπείων"

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.