ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βερροίας.
Βέρροια.
Η σχολή λειτουργούσε το 1650. Μετά τον θάνατο του ιερομόναχου Καλλίνικου η σχολή δεν αναφέρεται όμως ο Ευαγγελίδης ισχυρίζεται ότι η σχολή λειτουργούσε στηριζόμενος στο γεγονός ότι πολλοί λόγιοι του εξωτερικού προέρχονταν από την Βέρροια.[Τ.Ε, Α΄, 104]. 1760, η σχολή αναφέρεται [Τ.Ε., Α΄, 105], [Γ. Φατσέα, «γραμματική Γεωγραφία Βενετία», 1760]. Η σχολή κλείνει με την επανάσταση και επαναλειτουργεί με την αποκατάσταση των πραγμάτων.
Καλλίνικος (ιερομόναχος), 1650 Ιωαννίκιος, 1721-1723 [Τ.Ε., Α΄, 104], [«Ρωμανός Μελωδός», Παρίσι 1932, σ.167] Κύριλλος εκ Φουρνών, 1771, (200 γρόσια) Τριαντάφυλλος, 1790, [Τ.Ε., Α΄, 105], [ΗΧ, 1927, σ.259] Άγγελος εκ Ναούσης, 1817, [Τ.Ε.,Α΄,105], [Μιχ. Περδικάρης, Ερμήλος ή Δημοκριθηράκλητος, Βιέννη, 1817].
(1) Το 1650 η σχολή είχε βιβλιοθήκη [Τ.Ε., Α΄, 104], [Γεδεών, «η περί βιβλιοθηκών εκκλησιαστική μέριμνα (προ του 1686)», ΕΑ, τομ. ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.