ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αρδαμερίου
Αρδαμέριο
1
Διονύσιος Δαπόντες Άνδριος2 (επίσκοπος Αρδαμερίου), στα τέλη του 18ου αιώνα.
Ίδρυση υπό του επισκόπου Αρδαμερίου Διονυσίου Δαπόντε Άνδριου [Τ.Ε., Α΄, 101]. Ο Διονύσιος Δαπόντες Άνδριος δίδαξε τα ιερά γράμματα στον αδελφό του και έπειτα τον διώρισε διδάσκαλο της σχολής.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.