Η παρούσα εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα αναζήτησης των επιστημονικών όρων των εντύπων βιβλίων του προγράμματος "Ελληνομνήμων".και είναι μέρος του προγράμματος "Λόγιοι και κείμενα του 17ου -19ου αιώνα."

Το υλικο της παρούσας εφαρμογής αντλήθηκε από το βιβλίο «Ιστορικό Λεξικό επιστημονικών όρων» και από το πρόγραμμα «Ευρετήριο επιστημονικών όρων». Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία του παραπάνω υλικού και με τους κατάλληλους αλγόριθμους και συναρτήσεις εξήχθησαν τα πεδία «επιστημονικός όρος», «λήμμα», «συγγραφέας», «πηγή» κλπ. Σε δεύτερη δε φάση έγινε με ψηφιακό τρόπο η σύνδεση των πεδίων «συγγραφέας», «πηγή» με τις αντίστοιχες βάσεις του συστήματος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Αλέξανδρο Αγγελάκη.