ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ζυγόμετρον ήτοι τα ζύγια και μέτρα διαφόρων εμπορίων (Βενετία, 1803)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Ο τυπογράφος προς τους εντευξομένους
 Μέρος Πρώτον
 Ζύγια
 Μέτρα
 Μέτρα των γεννημάτων
 Μέρος Δεύτερον
 Κωνσταντινούπολις
 Σμύρνη
 Θεσσαλονίκη
 Χίος
 ’μστερδαμ
 Λιόν της Φράντζας
 Αλεξάνδρεια
 Μισσίρι
 Χαλέπι

Βενετία
1803