ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Ο ανταποκριτής Tεργεστίου (Τεργέστη, 1800)

pdf16

view

Ιταλικό εξώφυλλο
Ελληνικό εξώφυλλο
 Γράμματα Εγκύκλια
 Γραφαί Προσφοράς
 Γραφαί Παραγγελιών
 Γραφαί με δευτέρωσιν
 Γραφαί Αποστολής δια ξηράς
 Γραφαί Αποστολής δια θαλάσσης
 Εισαγωγή εις Εμπορικάς υποθέσεις
 Πώς πρέπει να ζητή Κρέδιτο
 Γραφαί ειδοποιήσεως
 Εις υποθέσεις Καμπίων
 Σύμμικται
Ιταλικά περιεχόμενα
Ελληνικά περιεχόμενα

Τεργέστη
1800