Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Φίλιππος (Φιλόθεος) Σκάρμας