Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Παχώμιος Δοξαράς Ζακύνθιος