Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Θεοδόσιος Περγαμηνός (Παναγιωτίδης)