Διδάσκαλοι

ιερομόναχος, δίδασκε μαζί με τον Πολυζώη, [Τ.Ε.,Α΄, 63]