Χειρόγραφα

Αλχημεία (με περιεχόμενα παρόμοια με του προηγούμενου)
Αλχημεία
1564
1564
Άγνωστος
34,5x24,5
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Otto Kresten, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek Teil 2, Codices Zuridici, Codices Medici, Wien 1969
Codices Medici 3
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη