Χειρόγραφα

Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, Των Αριστοτέλους μετεωρολογικών υπόμνημα πρώτον
Μετεωρολογία
1501
1600
Άγνωστος
29,3x21
1r-127v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 57
Δεν αναφέρονται
Μετεωρολογικά Αριστοτέλους
Άγνωστη