Χειρόγραφα

Κοραής Αδαμάντιος, Ιπποκράτους περί διαίτης, οξέων
Ιατρική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ 38
Δεν έχει εκδοθεί
Χίος. Δημόσια Βιβλιοθήκη "Ο Κοραής".
Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή, Στεφ. Καββάδα
454
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης
ΒΒ 1135.3