Χειρόγραφα

Κοραής Αδαμάντιος, Περί αρχαίας ιατρικής.
Ιατρική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
φ. 20
Δεν έχει εκδοθεί
Χίος. Δημόσια Βιβλιοθήκη "Ο Κοραής".
Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή, Στεφ. Καββάδα
453
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.3