Χειρόγραφα

Κοραής Αδαμάντιος, Γεωγραφία χειρόγραφος
Γεωγραφία
0
0
Άγνωστος
18x19
φ. 22
Δεν έχει εκδοθεί
Χίος. Δημόσια Βιβλιοθήκη "Ο Κοραής".
Η εν Χίω Βιβλιοθήκη Κοραή, Στεφ. Καββάδα
280
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.3