Χειρόγραφα

α) Μάρκου του Κυπρίου Μετάφραση των αφορισμών του Ιπποκράτους. β) Σύνοψις της Λογικής.
Ιατρική-Λογική
1801
1900

Άγνωστος
20x14
φφ. 234
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1500
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης
ΒΒ 1134