Χειρόγραφα

β) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Έκθεσις εισαγωγική της όλης Λογικής πραγματείας.
Λογική
1601
1700
Άγνωστος
20x15
φφ. 142
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1292
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134