Χειρόγραφα

β) Αδήλου Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις, ήτοι Εισαγωγή. γ) Πρόκλου, Σφαίρα.
Γεωμετρία-Λογική
1691
1691
Ιωάννινα
22x16
φφ. 151
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1187
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Λογική. Πρόκλος, Περί σφαίρας
ΒΒ 1134