Χειρόγραφα

Ιστορία φυσική περί των τετραπόδων ερπετών ... και πτηνών.
Φυσική ιστορία
1677
1677
Άγνωστος
16x11
φφ. 240 + (44 συμπλήρωση)
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1008
Τα τελευταία 44 φύλλα είναι συμπλήρωση.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134