ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ομογενή μέρη σωμάτων

η διαίρεση των σωμάτων σε μι­κρότερα μέρη φανερώνει ότι τα ελάχιστα μόρια είναι όμοια με το όλο από το οποίο ελήφθησαν (π.χ. ασπρόχωμα, κιννάβαρι, θείον, ύελος). Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ομογενή σώματα σύγκεινται από όμοια μέρη. (π.χ. το ασπρόχωμα αποτελείται από ασβέστη και ένα χωριστό αέριο, το ανθρακικό οξύ, το κιννάβαρι από υδράργυρο και θείο, η ύαλος από ποτάσσα και πυρίτιδα). Η διαίρεση ενός τέτοιου ομογενούς σώματος δεν γίνεται με μηχανικό τρόπο (με μαχαίρι ή ψαλίδι) αλά δια της μίξεως ενός άλου σώματος. Κατά τη διαίρεση των ομογενών σωμάτων σε ετερογενή, δεν ενεργούν μηχανικά όργανα αλά δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται στην ύλη και από τις οποίες τα σώματα αυτά σύγκεινται.

130-131