ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αδαμαντίνη γη

ενωμένη με τον άργιλο, διαλύεται από τα οξέα και κάλια. Ίσως αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία των τιμαλφών λί­θων. 

203